dienstverlening

Bigstock Diensten 138368897

Inzicht in uw operationele omgeving, controle over uw processen en een veilige up to date inrichting voor uw IBM i omgeving. Voelt u deze behoefte binnen uw IBM i omgeving?

Uw IBM i omgeving kent haar eigen unieke aspecten en om die redenen stemt bravoure-it haar dienstverlening naadloos af op de eisen en wensen van u en uw organisatie!

Ook voor uw vragen rondom heldere documentatie, de IBM i updates, systeem virtualisatie, firmware updates, projectondersteuning, Power i migraties of consolidaties, de vraag is altijd terugkerend! Om aan die vraag tegemoet te komen heeft bravoure-it een aantal diensten en producten ontwikkeld.

diensten

 • IBM i monitoring.

  WorkManagement van de IT systemen is doorgaans afgestemd op de eis en wens van de organisatie. De IT systemen zijn echter continue, (on)gepland, onderhevig aan onderhoud, wijzigingen en onvoorziene onderbrekingen. Om deze af te vangen en de continuïteit van uw processen te beschermen zet bravoure-it kosteloos, als onderdeel van de dienstverlening, o.a. haar monitor product (c)bitnep in.

  U kunt hierbij denken aan visuele en geautomatiseerde controles waarbij data back-up, taken logboeken, bedrijfsprocessen en programmafouten worden geregistreerd en gerapporteerd. Indien er ook onmiddellijk actie ondernomen moet worden, dan vullen we die wens net zo makkelijk in.

  Alle informatie is natuurlijk online beschikbaar via uw eigen klantenportaal.

 • IBM i beheer.

  Door de inzet van hulpmiddelen is het voor bravoure-it mogelijk om vanaf een laag instap bedrag per maand, uw IBM Power i systeem te beheren. Deze “all in prijs” is een combinatie van systeem bewaking & helpdesk, waarbij u kunt denken aan een wekelijkse visuele controle, bewaking op de QHST log en QSYSOPR berichtgevingen. Controle op het juiste verloop van uw data back-up procedure, data base synchronisatie tussen uw systemen, onderhoud en opzet van systeem handboek, bereikbaarheid van een IBM i specialist welke minimaal een dagdeel per maand op locatie een bezoek aflegt.

  Rapportage, registratie en systeeminformatie van al deze zaken zijn online inzichtelijk via uw eigen klantenportaal.

 • IBM i werkzaamheden.

  De terugkerende IBM i management taken op uw systeem nemen kostbare tijd in beslag. Denk hierbij aan het algemeen workmanagement, menu setup, opzetten printer inrichtingen, (brms) data back-up setup en werking, aanmaken van accounts, het voorbereidend werk dat hierbij hoort, enzovoorts. Tijd die uzelf of uw beheerder liever aan andere zaken besteed of omdat u er eenvoudig weg niet aan toe komt. Bravoure-it voorziet hierin met het eerder genoemde abonnementen.

  Natuurlijk kunt u ook voor de bovenstaande taken en korte of lange opdrachten bravoure-it inzetten. Denk hierbij aan de werkzaamheden die wat minder vaak voorkomen; IBM i upgrades, PTF installaties, IP inrichting, inrichting van de beveiliging, schrijven van ondersteunende tools, administratief IBM i beheer.

 • IBM i ondersteuning.

  Op die momenten wanneer uw eigen team het druk heeft, of het probleem te spannend wordt, is het prettig een oplossing aangereikt te krijgen via de techneuten van bravoure-it. De oplossing is telefonisch of online binnen handbereik. Met een abonnement op deze dienstverlening is door bravoure-it een response op uw oproep binnen de afgesproken tijd gegarandeerd.

  bigstock-telefoon-147191930.jpg#asset:30

 • IBM i calamiteiten.

  De fysieke & logische beveiliging van uw bedrijfsapplicatie is van wezenlijk belang voor de dagelijkse voortgang van uw productie omgeving. U wilt niet dat er bij onvoorziene problemen blijvende schade is aan uw systemen met de daarop geïnstalleerde applicatie’s & databases.

  Bravoure-it voorziet in een pakket aan maatregelen om deze zorg weg te nemen. In samenwerking met bravoure-it, werkt u een volledig calamiteiten plan uit, welke per definitie klant uniek is.

 • Nieuwe technologie.

  Elke dag komt er weer informatie voorbij waarin nieuwe technologie aangereikt wordt, hoe plaatsen we deze informatie binnen onze IT infrastructuur. Techniek als VIO_Servers, IBM Storwize producten, Fiber koppelingen, hardware management console, enzovoorts. Laat bravoure-it u bijpraten en toelichten hoe deze nieuwe technologie wellicht ook binnen uw infrastructuur een plaats kan vinden. Bravoure-it heeft de kennis in huis en kan u in de meeste gevallen live demonstreren hoe deze technologie eruit ziet.

  bigstock-Internet-And-Information-Techn-

bewaking en ondersteuning

Helmond

De klant vertelt