Nedschroef - bewaking en ondersteuning

BRAVOURE-IT ONDERSTEUND NEDSCHROEF MET HAAR IBM POWER I OMGEVINGEN
Bravoure-it werkt sinds 2009 nauw samen met de Central EDP afdeling van de Koninklijke Nedschroef Holding B.V. uit Helmond. De samenwerking leidt tot verminderde risico’s voor de beschikbaarheid van de centrale IBM Power i systemen en gerelateerde infrastructuur van de Holding.

door Eric van de Moosdijk

KONINKLIJKE NEDSCHROEF HOLDING B.V.
De Nedschroef groep is een vooraanstaand producent en leverancier met twee kernactiviteiten, de activiteit “metalen bevestigingsmiddelen voor de automotive-industrie en haar toeleveranciers” en de activiteit “machines en gereedschappen voor het koud en warm vervormen van staal”, voornamelijk voor de toeleveranciers aan de automotive-industrie.

De divisie ‘bevestigingsmiddelen' heeft in Europa een marktaandeel van circa 15% bij de automotive-industrie. Hiermee behoort Nedschroef in Europa tot de grootste marktpartijen. De divisie ‘machines' heeft wereldwijd een marktaandeel van circa 15% in het desbetreffende segment. De gereedschappenactiviteit is van bescheiden omvang. De groep beschikt over de operationele kennis van alle productiefasen van bevestigingsmiddelen en stelt deze kennis ter beschikking aan haar afnemers.

Door de combinatie van de twee kernactiviteiten, met de daarbij behorende logistieke dienstverlening, neemt Nedschroef een unieke positie in op de wereldmarkt. Binnen de groep wordt de verworven kennis intensief uitgewisseld. Sterke verkooporganisaties met technische adviseurs stellen de klanten in staat om te profiteren van de opgebouwde expertise.

NEDSCHROEF HOLDING - CENTRAL EDP
De Nedschroef groep bestaat uit de holding en een aantal (inter)nationale werkmaatschappijen met ieder een meer of mindere mate van zelfstandigheid. Dit geldt ook voor de automatiserings-toepassingen. Deze zelfstandigheid wordt vanuit de Centrale EDP  ondersteund door beleid en centrale ICT systemen. Het IBM Power i5 systeem is hierin een voorbeeld waarop de bedrijfskritische applicatieoplossingen beschikbaar gesteld worden aan de werkmaatschappijen.

Het Central EDP team is dagelijks druk doende om de werkmaatschappijen te ondersteunen in haar vragen en problemen. De diverse teamleden hebben elk hun specialisme en delen deze voor zover mogelijk met elkaar.

Om aan de interne vraag te kunnen blijven voldoen en de nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen maakt Nedschroef naast het eigen team ook gebruik van de inzet van derden.

 Central EDP;  “vanuit onze rol vervullen we een “spin in het web” functie, ter ondersteuning van de werkmaatschappijen. Het is van belang om de ICT op de locatie probleemloos te laten verlopen en de centrale applicatie continue beschikbaar te houden. Bovendien volgen wij met ons team ook nauwgezet de ontwikkelingen in de (ICT) markt en zetten we ons in om deze te vertalen naar de omgevingen in de landen”.

Foto Nedschroef Moeren

IBM POWER i EN BESCHIKBAARHEID
Het IBM Power i vormt de centrale server met daarop o.a. de applicaties van INFOR voor de bedrijfsvoering op de vloer, daar waar de bevestigingsmiddelen en fasteners geproduceerd worden. De werkmaatschappijen werken 7 dagen per week, 24 uren per dag. Dit verlangt een hoge mate van beschikbaarheid van het platvorm.

Alleen al om die reden is het systeem dan ook dubbel uitgevoerd en wordt zij met DR/HA software oplossingen synchroon gehouden. De DR/HA hardware is op een andere locatie in Helmond ondergebracht, zodat een locale verstoring geen problemen met zich mee mag brengen voor de beschikbaarheid en volledigheid van de applicatie en DB/2.

DE HOLDING EN BRAVOURE-IT
Zoals eerder vermeld vormt de IBM Power i een centrale rol in het produceren en uitleveren van de core business van de Koninklijke Nedschroef groep. Hierbij zit veel kennis van dit systeem en haar processen bij een klein aantal medewerkers. Deze groep werkt goed en nauw samen waarbij elk van de teamleden zijn/haar eigen specialisme heeft. Het delen van de kennis daarover kan tot een bepaalde diepgang. Daarbij is er in tijden van vakantie/verlof, ziekte of simpelweg na sluiting van het kantoor, behoefte aan een extra paar ‘ogen’ die de beschikbaarheid van deze diensten observeert en kan ingrijpen wanneer nodig. U voelt ‘m al aankomen, hier komt de dienstverlening van Bravoure-it om de hoek kijken.

Bravoure-it en de mensen van Central EDP zijn al langer bekenden van elkaar door inzet bij projecten in het verleden. Tijdens de iExpo in 2009 is er echter pas een eerste keer met elkaar gesproken over de mogelijkheden die Bravoure-it biedt in het aanleveren van extra kennis, handen en ogen om het Central EDP team de ondersteuning te geven waar op dat moment behoeft aan was.

Na een aantal oriënterende gesprekken met medewerkers van het Central EDP team op de locatie in Helmond, kwam al snel naar boven dat een vorm van kennisdelen en systeem bewaking op prijs gesteld zou worden. Door periodiek een medewerker van Bravoure-it op locatie te laten werken en de invoering van eerste lijn systeem bewaking buiten kantoortijden, kreeg men al snel het gevoel dat de onmiddellijke “druk” bij de eigen teamleden afnam.

Central EDP; “het is natuurlijk ook fijn dat je met iemand uit je eigen vakgebied kunt spiegelen over uitgevoerde acties en ontwikkelingen in de organisatie en in de markt. De rol die Bravoure-it hierin speelt is heel divers, naast het feit dat zij bij meerdere bedrijven over de vloer komen, hebben zij extra kennis beschikbaar over de producten als het i5/os of wat eraan gerelateerd is. Daarbij komt het gevoel dat je niet alleen staat in het spinnenweb van de systemen en procedures, maar dat er voor de kritische zaken een ‘achter de handje’ is. Dit is een geruststellende gedachte die ontspannend werkt”.

ONDERSTEUNING EN BEWAKING
Om de eerste lijn ondersteuning buiten kantoortijden te kunnen verzorgen, is Bravoure-it periodiek op locatie bij de Central EDP afdeling om bekend te blijven met de ICT procedures. Tijdens deze bezoeken wordt er gewerkt aan de versterking van de onderlinge relatie en vindt er kennisuitwisseling plaats.

Alle kern processen op het Power i systeem zijn gedocumenteerd en zijn via beveiligde toegang online voor de betrokkenen beschikbaar. Op momenten van wijzigingen worden deze doorgenomen en de online procedures bijgewerkt.

Voor de bewaking van de processen op het productie systeem en het DR/HA systeem wordt een standaard product uit de markt gebruikt. Op deze wijze is men ervan verzekerd dat nieuwe i5/os zaken in de monitor software aanwezig zijn, meldingen en procedures afgevangen worden en het product ‘solide’ is

Central EDP; “het is ontspannend om te weten dat Bravoure-it de eerste opvang van problemen voor haar rekening neemt. Op het moment dat zij dan met onze eigen Central EDP medewerkers contact opnemen in de escalatie procedure, dan weten we dat het probleem serieus is en dat onze partner reeds het voorwerk gedaan heeft.

EN VERDER
Initieel ligt de focus van de dienstverlening op het IBM Power i platform met haar daaraan gerelateerde processen. Inmiddels zijn de eerste stappen ondernomen om de kennis in de dienstverlening verder te verbreden naar gerelateerde Linux printer server omgevingen en SLA afspraken tussen de Central EDP en werkmaatschappijen.

Central EDP; “het is mooi dat de inzet niet stopt bij IBM i ondersteuning maar dat men actief is voor kennis opname over andere processen in onze Central EDP organisatie.

Business Up To Speed

BRAVOURE-IT
Bravoure-it heeft haar aandacht gericht op het operationeel beheer van het IBM Power i platform en de eraan gerelateerde infrastructuur. In de afgelopen jaren heeft ze een grote verscheidenheid aan klanten mogen begroeten. Klanten zoals Nedschroef Holding en Monuta met hun IBM Power i systemen of kleinere klanten met een IBM iSeries maken deel uit van het klantenbestand. Hierdoor zijn de opdrachten dan ook divers van toon en aantrekkelijk van vorm. Per slot van rekening is voor iedere klant haar IBM systeem van groot belang.

Incidentele opdrachten, projecten en langdurige overeenkomsten variëren van ontwikkeling van eenvoudige programmatools, implementatie van beveiligingsproducten en High Availability, of de migratie en inrichting van systemen en partities, detachering van ICT specialisten tot en met volledige 7x24 uur systeembewaking van de infrastructuur.

Op deze website van Bravoure-it ontdekt u hoe grote en kleine klanten Bravoure-it en haar partners ervaren. Bravoure-it bewijst haar naam; zij trotseren de problemen en ondergaat de uitdaging.

Laat Bravoure-it het ook u bewijzen.