Monuta - bewaking van processen.

BRAVOURE-IT (ONT)ZORGT BUITEN KANTOORTIJDEN

FRISSE START NA HET WEEKEND

U bent op vrijdagmiddag met vrolijke noot het weekend in gegaan, zodat u de maandag weer uitgerust en fris aan de nieuwe week kunt beginnen. Helaas valt de maandagochtend rauw op uw dak als u bij binnenkomst al wordt opgewacht met de boodschap dat ‘het systeem niet beschikbaar is’!

Een ‘ feest van herkenning ‘ ?

Natuurlijk brengt u dit probleem in kaart en u gaat uw ICT omgeving actief bewaken met hulp van tools en regelgeving. Uw ICT medewerkers gaan aansluitend meedraaien in een beschikbaarheids dienst zodat er adequaat gereageerd gaat worden op meldingen. Zo is iedereen tevreden en uw processen gewaarborgd.

Oeps, alweer een ‘ feest van herkenning ‘? Inrichten van systemen met tools, regelgeving, actief bewaken tijdens en buiten kantooruren, laat staan in het weekend ? Bent u en uw team daar wel gelukkig mee en welke kosten zijn daar aan verbonden ?

Herkenning ? wees gerust, u bent niet de enige ! Alle mogelijkheden van deze tijd ten spijt, is het nog steeds een hele opgave om uw computersystemen permanent en actief te bewaken.

DE MONITOR

Wellicht is het interessant om eens te kijken wat de mogelijkheden zijn om uw systemen en processen te bewaken, los van alle tools en beschikbaarheidsdiensten. Optimaal de eigen medewerkers benutten tijdens kantooruren is vanzelfsprekend, aansluitend zoekt u een externe partner die dit voor u buiten de kantooruren en in het weekend deze dienst continueert.

Nu komt de dienstverlening van Bravoure-it bij u in het vizier. Bravoure-it biedt een diversiteit aan diensten voor het IBM Power i platform en de gerelateerde infrastructuur. Hierbij zijn Systeembewaking en Helpdesk de kernactiviteiten. Bravoure-it voorziet uw systeem van de hulpmiddelen zodat de processen waar het om draait optimaal in het oog worden gehouden. Uw eigen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken tijdens de kantooruren en Bravoure-it verzorgt deze dienst buiten de kantooruren en in het weekend.

Leuke bijkomstigheid is dat u geen extra kosten hebt voor de aanschaf en onderhoud van deze hulpmiddelen, bovendien kan Bravoure-it u bijstaan in tal van ondersteunende diensten rondom het IBM Power i platform. Zij kent immers vanaf dat moment uw omgeving en uw doelstellingen !

Foto Monuta Gebouw

SYSTEEM BEWAKING BIJ MONUTA UITVAARTZORG EN VERZEKERINGEN

Zo ook de dienstverlening van Bravoure-it voor de IT systemen voor Monuta Uitvaartzorg en –verzekeringen. Monuta is al meer dan 80 jaar actief in het regelen en verzorgen van uitvaarten en heeft een landelijk netwerk van uitvaartcentra. Monuta uitvaartverzekeringen worden verkocht via bijna 3.000 onafhankelijke tussenpersonen.

In deze setting is de beschikbaarheid van de IT systemen voor Monuta van essentieel belang. De aanwezige DB/2 informatie moet op alle tijden beschikbaar zijn voor het Service Center Uitvaart. Daarom is gekozen om deze kritische IT componenten 7 x 24 uur te bewaken. Gedurende de normale kantoortijden is het eigen IT team van Monuta prima in staat om dit zelf toe doen.  Om het eigen team echter buiten de kantoor uren niet te belasten heeft men ervoor gekozen dit in de handen van Bravoure-it te leggen. Hierbij ligt de nadruk op de beschikbaarheid van de DB/2 , haar applicaties en voor de Domino Notes omgeving, niet te vergeten de extranet (Monuta.Net) applicaties.

GEBODEN OPLOSSING

Middels continue bewaking op de activiteit van diverse processen op de IBM Power i omgeving van Monuta, waaronder een diversiteit aan applicaties, partities en native domino servers, wordt de beschikbaarheid van deze processen gewaarborgd buiten de reguliere kantoortijden. Elke avond, nacht en weekend. Bij uitval van één van deze processen wordt een trigger geplaatst en Bravoure-it gealarmeerd. Aansluitend vindt er een controle, oplossing en indien nodig escalatie plaats.

Door deze vorm van bewaking zal men bij Monuta in de ochtend een operationeel  systeem aantreffen. Men staat niet voor verrassingen en kan de gebruikers organisatie blijven werken. 

Monuta; “ in Bravoure-it hebben wij een veelzijdig partner gevonden die voor onze organisatie een aantal operationele Power i trajecten probleemloos heeft verzorgt. Daarbij  past zij uitstekend in het Monuta Team en konden wij ons concentreren op de klant en de business. Om deze redenen vertrouwen wij dan nu ook de bewaking van het meest kritische bedrijfssysteem in onze organisatie, aan hen toe”.

EN U ?

Wellicht kost het niet veel van uw tijd en budget om toch uw kritische bedrijfsprocessen te laten bewaken buiten kantooruren. Op deze wijze brengt u verlichting voor uw eigen ICT team en garandeert u uw gebruikers organisatie de beschikbaarheid van uw meest kritische systemen.

Op deze website van Bravoure-it ontdekt u hoe grote en kleine klanten Bravoure-it en haar partners ervaren. Bravoure-it bewijst haar naam; zij trotseren de problemen en ondergaat de uitdaging.

Laat Bravoure-it het ook u bewijzen.

Bigstock Seven Business People Holding 100695074